Tidsplan og kostnader

13.12.2017

Hvordan fungerer det i praksis?

Traineen ansettes for et år, fra august til august.

Traineen mottar lønn fra bedriften og har de samme forpliktelser og rettigheter som en vanlig ansatt.

Traineen følger et utviklingsprogram med faglige og sosiale samlinger sammen med andre traineer. Egenutvikling, kompetanseheving og nettverksbygging står sentralt i dette utviklingsprogrammet.  Bedriften velger selv hvilken kompetanse de ønsker!

Hvilket fagområde som etterspørres er opp til bedriften. Det er stor variasjon i traineene sin utdanningsbakgrunn, og enda større variasjoner i hvilken stilling de får. Kriteriet er at det er en nyutdannet ressurs som skal etterspørres, med enten bachelor- eller mastergrad.

For detaljerte kostnader og tidsplan i forhold til stillingsannonsering etc, ta kontakt med Stine.

 

 

Stine Monica  Fjeldstad
Stine Monica Fjeldstad
Prosjektleder for Trainee Vest og næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 483 13 338